Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Horyzont"

Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont” powstało przede wszystkim w celu uzupełnienia procesu dydaktycznego i stworzenia obszaru umożliwiającego przepływ informacji związanych z badaniami naukowymi, a więc zapewnienia pracownikom naukowym możliwości publikacji swojego dorobku naukowego i tym samym rozwój naukowy. Jesteśmy jednak otwarci również na autorów z innych uczelni, o czym świadczą wydawane przez nas publikacje. Wydawnictwo wydaje Biuletyn Naukowy w trzech seriach:

-        Informatyka,

-        Turystyka i Rekreacja (zawieszona do odwolania),

-        Filologia (zawieszona do odwolania).

Wymienione pozycje wydawnicze ukazują się zwykle w formule rocznika, chociaż możliwe jest także zwiększenie częstotliwości publikacji w zależności od bieżących potrzeb i posiadanego materiału naukowego spełniającego warunki merytoryczne Wydawnictwa. W czasopismach ukazują się teksty naukowe, informacyjne i przeglądowe. Pełna oferta Wydawnictwa Naukowego WWSIS będzie obejmować m.in. publikacje naukowe (monografie, biuletyny, zeszyty konferencyjne), publikacje dydaktyczne (podręczniki akademickie, skrypty, materiały do ćwiczeń laboratoryjnych, zbiory zadań i zapisy wykładów), a także publikacje informacyjne, popularnonaukowe i elektroniczne. Wydawnictwo Naukowe WWSIS dysponuje obecnie profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem poligraficznym. Infrastruktura ta zapewnia utrzymanie wysokiej jakości druku oraz sprawną realizację procesu wydawniczego.

Biuletyny Naukowe WWSIS "Informatyka" oraz "Turystyka i Rekreacja" znajdują się w wykazie czasopism punktowanych sporządzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

UWAGA !!!
Redakcja Biuletynu Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Informatyka" prosi o nadsyłanie artykułów do najbliższego numeru "Informatyki" do 14 września 2017. Propozycje tematów oraz artykuły prosimy nadsyłać na e-mail redakcji.